Homepage

Doorbraakpijn bij kanker

Doorbraakpijn (ook wel bekend als heftige of scherpe pijnscheut, (onverwachte) pijnaanvallen of piekpijn) is een opflakkering van matig-tot-ernstige pijn bij patiënten die al behandeld worden voor chronische pijn.

Tot 95% van de patiënten met chronische kankerpijn ervaart doorbraakpijn. Doorbraakpijn is onvoorspelbaar, komt zeer snel op en kenmerkt zich door intense pijnpieken die optreden na ongeveer 3 tot 5 minuten. Patiënten kunnen meerdere pijnpieken per dag hebben met een gemiddelde duur van ongeveer 30 minuten.

Behandeling van doorbraakpijn bij kanker

Doorbraakpijn bij kanker kan veel invloed hebben op het lichamelijke en geestelijke welzijn en de levenskwaliteit van de patiënt. Een goede en snelle behandeling van doorbraakpijn is daarom aangewezen. Voordat de behandeling wordt opgestart zal de arts de patiënt specifiek bevragen op het voorkomen en de intensiteit van doorbraakpijn. Daarna wordt de behandeling van doorbraakpijn op individuele basis opgesteld.

Inloggen patiënt

Uw behandelend arts heeft u Effentora voorgeschreven. Deze website geeft u meer informatie over Effentora. Voor vragen over uw geneesmiddelen, eventuele bijwerkingen of uw medische behandeling is uw arts of apotheker het eerste aanspreekpunt.
Op de verpakking van het geneesmiddel staat een RVG nummer waarmee kan worden ingelogd. Vul alleen de tekens in die na EU/1/08/ staan.

Het RVG nummer vindt u op de Effentora verpakking en in de bijsluiter. Het ziet eruit als EU/1/08/xxx/yyy. Vul alleen de tekens in die na EU/1/08/ staan.

Inloggen professional

Deze site geeft informatie aan bevoegde zorgprofessionals over Effentora.
We verzoeken u in te loggen met uw BIG-nummer en uw geboortedatum.